Zespoły szkolne

Chór szkolny działa od września 2003 roku, jego instruktorem jest mgr Anna Grochowczak. Na zajęcia chóru uczęszczają uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
Repertuar chóru tworzą pieśni patriotyczne, wojskowe, narodowe, okolicznościowe, religijne i piosenki dla dzieci. Zespół wykonuje utwory jedno i dwugłosowe o zróżnicowanym stopniu trudności. Chórzyści poznają literaturę muzyczną oraz nabywają umiejętności prawidłowego posługiwania się aparatem głosowym.
Chór swoim śpiewem uświetnia uroczystości szkolne oraz imprezy w środowisku lokalnym. Uczestnicząc w tych zajęciach, dzieci rozwijają swoją osobowość, wyobraźnię i wrażliwość.
Szkolny Zespół Regionalny z Bukówca Górnego powstały w 1971. kontynuuje tradycje lokalnego folkloru. Od początku istnienia do tańca przygrywa Zespołowi kapela dudziarska, kiedyś złożona z osób dorosłych, a od 1977 roku z dzieci i młodzieży. W ciągu 37 lat istnienia przez Zespół przewinęło się ok. 230 dzieci tańczących i około 40 grających na dudach i skrzypcach podwiązanych. W swoim repertuarze, oprócz tańców i przyśpiewek bukówieckich, Zespól posiada także stare gry i zabawy dziecięce, opracowane scenicznie stare zwyczaje, a także lekcje regionalne skierowane do uczniów przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych.
Członkowie Zespołu nie tylko pokazują swe umiejętności na scenie. W stosownych okresach odtwarzają zwyczaje na żywo, odwiedzając bukówieckie domy z „nowym lotkiem” z „gwiozdorami”, czy biegając z „klekotami”.
Od 19 lat instruktorem i kierownikiem Zespołu jest mgr Zofia Dragan, zaś gry na dudach i skrzypcach podwiązanych od 15 lat uczy Tomasz Kiciński.
Image
We wrześniu 2003 roku, z inicjatywy Zofii Dragan i za zgodą władz gminy, powstała przy bukówieckim Zespole Szkół – Szkółka Dudziarska. Od samego początku nauczycielem gry na dudach i skrzypcach podwiązanych był Tomasz Kiciński. Od początku też, po dzień dzisiejszy nauczyciel opłacany jest z funduszy gminy Włoszakowice.
Nauka gry na instrumentach ludowych w bukówieckiej szkole odbywała się już w latach osiemdziesiątych: wtedy nauczycielem był nieżyjący już Edward Ignyś, później Antoni Kaczmarek. W latach 90-tych Tomasz Kiciński uczył gry na dudach i skrzypcach podwiązanych jedną parę uczniów. Nigdy jednak wcześniej nauka ta nie miała tak szerokiego zakresu. W szkółce dudziarskiej uczy się nie tylko techniki gry ale również tradycyjnego strojenia instrumentów i ich naprawy. Wraz z nauczycielem uczniowie tworzą też stroiki i inne elementy dud.
„Miglance” przygrywają do tańca Szkolnemu Zespołowi Regionalnemu, coraz częściej też Zespołowi Regionalnemu „dorosłych”. Często koncertują też samodzielnie lub z kapelą „Manugi”. Największe sukcesy odnoszą na Konkursach im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu oraz na Konkursach Dudziarskich w Kopanicy, zajmując czołowe miejsca.
Kapela bardzo często gra na uroczystościach szkolnych, wiejskich i gminnych, oprócz muzyki tanecznej grają też kolędy i inne utwory religijne uświetniając bukówieckie uroczystości parafialne.
© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Odwiedza nas 123 gości oraz 0 użytkowników.