Kalendarium 2023/2024

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4.09.2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 r. - 31.12.2023 r.
 • Ferie zimowe 12.02.2024 r. - 25.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 r. - 2.04.2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r.
 • Ferie letnie 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
 • Rekolekcje wielkopostne - zostaną podane w późniejszym terminie
 1. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:
 • W roku szkolnym 2023/2024 egzamin nie odbędzie się dla uczniów naszej szkoły
 1. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 29.01.2024 r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 17.06.2024 r.
 1. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)
 • Rady analityczne: luty 2024 r., sierpień 2024 r.
 • Narady i posiedzenia dotyczące spraw organizacyjnych, informacyjnych - na bieżąco.
 1. Terminy zebrań z rodzicami:
 • 11 – 15.09.2023 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • 18 września 2023 r. zebranie ogólne - godz. 15.30
 • stycznia 2024 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • spotkania z RR w miarę potrzeb.
 1. Terminy konsultacji z nauczycielami:

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 16 październik
 • 2 i 3 listopad
 • 29 i 30 kwiecień
 • 2 maj
 • 31 maj
 • 18 czerwiec

Promocja szkoły, imprezy, święta, konkursy

Plan apeli w roku szkolnym 2023/2024

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie 1 klas

4.09.2023

A. Grochowczak

M. Drobnik

D. Piasecki

2.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

12.10.2023

A. Grochowczak

D. Piasecki

3.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2023

A. Mierzyńska

Ł. Stachowiak

H. Owsianna

4.

Dzień Patrona - konkurs recytatorski

kwiecień 2024

H. Owsianna

A. Mierzyńska

A. Grochowczak

5.

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

listopad 2023

A. Mierzyńska

6.

Wigilia klasowa

22.12.2023

Wychowawcy klas

7.

Jasełka

22.12.2023

A. Szczepaniak

T. Dyba

8.

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

7.01.2024

H. Owsianna

A. Mierzyńska

Udział w uroczystościach lokalnych

9.

„Oszczędzam w SKO”

czerwiec 2024

M. Miś

10.

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów

kwiecień 2024

M. Miś

11.

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam 

24.05.2024

W. Zając

12.

Dzień sportu

3.06.2024

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

13.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

21.06.2024

D. Piasecki

A. Grochowczak

Ł. Konieczny

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie:. Ł. Konieczny, Ł. Stachowiak

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – A. Grochowczak

Konkursy szkolne, imprezy, akcje, projekty.

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1.

Konkurs pięknego czytania

Luty 2024

H. Owsianna,

A. Mierzyńska

2.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

Zgodnie z terminarzem

 

Konkursy przedmiotowe –

Wszyscy nauczyciele

 

3.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

M. Miś

4.

Dyskoteki szkolne

cały rok

H. Owsianna

Wychowawcy klas

5.

Certyfikat "Dobrze czytam"

Certyfikat "Tabliczka mnożenia"

Konkurs matematyczny im. Edyty Ordon-Grobeckiej

cały rok

M. Miś

M. Drobnik

W. Zając

Karolina Kowalczyk-Praiss

6.

Ogólnopolski Bieg Sokoła

kwiecień 2024

Ł. Konieczny

7.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

 

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 470 gości oraz 0 użytkowników.