Kalendarium 2018/2019

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2.09.2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. - 31.12.2019 r.
 • Ferie zimowe 27.01.2020 r. - 9.02.2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 r. - 14.04.2020 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020 r.
 • Ferie letnie 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
 • Rekolekcje wielkopostne .......
 1. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:
 • 21 – 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty,
 1. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 20.01.2020 r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 22.06.2020 r.
 1. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)
 • Rady analityczne: luty 2020 r., czerwca 2020 r.
 • Narady i posiedzenia dotyczące spraw organizacyjnych, informacyjnych i bieżących, w tym prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i kontroli: przed dyżurami nauczycielskimi, w ostatnie poniedziałki miesiąca.
 1. Terminy zebrań z rodzicami:
 • 16– 20.09.2019, zebrania klasowe z rodzicami,
 • 23 września 2019 r. zebranie ogólne,
 • 21-24 styczeń 2020 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • spotkania z RR w miarę potrzeb.
 1. Terminy dyżurów nauczycielskich: w godzinach 14.30 – 15.30

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 • wrzesień – zebrania klasowe, zebranie ogólne
 • 25 listopad – dyżur nauczycielski
 • 30 marca - dyżur nauczycielski
 • 25 maja – dyżur nauczycielski
 • czerwiec – informacja dla rodziców o przewidywanych rocznych ocenach


PROMOCJA SZKOŁY, IMPREZY, ŚWIĘTA, KONKURSY

Plan apeli w roku szkolnym 2019/2020

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie 1 klas

2.09.2019

D. Piasecki, G. Rolla

2

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

14.10.2019

A. Grochowczak

Ł. Konieczny

D. Piasecki

3

Rocznica Odzyskania Niepodległości

12.11.2019

H. Owsianna

4

Dzień Patrona

19.11.2019

Wychowawcy klas

5

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

26.11.2019

A. Mierzyńska

6

Wigilia klasowa

Jasełka szkolne

20.12.2019

Wychowawcy klas

T. Dyba

J. Banaszak

7

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

6.01.2019

godz. 18.00

Apel –

A. Grochowczak, H. Owsianna

8

„Oszczędzam w SKO”

1.06.2020

G. Rolla

9

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów

 

Kwiecień 2020

W. Zając,

10

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam

 

26.05.2020

M. Drobnik

11

Dzień sportu

1.06.2020

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

12

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

D. Piasecki

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie D. Wandolski

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – I. Górna

Konkursy szkolne

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1

Konkurs pięknego czytania

1.02.2019

H. Owsianna,

A. Mierzeńska

2.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

kaligraficzny

recytatorski

pięknego czytania

matematyczny I-VIII

Mistrz ortografii

Zgodnie z terminarzem

 

Konkursy przedmiotowe –

Wszyscy nauczyciele

3.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

G. Rolla


Inne imprezy, akcje, projekty

Lp.

Nazwa

Termin

Organizatorzy

1.

Sprzątanie świata

17.09.2019

I. Grygiel

W. Zając

2.

Jasełka

20.12.2019

Wychowawcy klas

T. Dyba

J. Banaszak

3.

Rekolekcje Szkolne

 

J. Banaszak

T. Dyba

4.

Szkolny dzień sportu i kulturalnego kibicowania

1.06.2020

D. Wandolski

Ł. Konieczny

5.

 

 

Wyjazdy na spektakle teatralne

cały rok

Wychowawcy klas

6.

Wycieczki klasowe, tematyczne, do galerii  i po regionie

cały rok

D. Piasecki - koordynator

7.

Dyskoteki szkolne

- karnawałowa

listopad

styczeń

I. Grygiel

M. Drobnik

D.Wandolski

wychowawcy

8.

Cała Polska czyta Dzieciom

 

Certyfikat Dobrze czytam

 

 

Spotkania autorskie w bibliotece szkolnej

 

"Czytam z klasą"

maj-czerwiec 2020

cały rok

 

 

cały rok

G. Rolla

M. Drobnik

W. Zając

 

 

A. Mierzyńska

 

G. Rolla

9.

Ogólnopolski BIEG SOKOŁA

5 kwiecień 2020

Ł. Konieczny,

D. Wandolski

Ł. Stachowiak

D. Piasecki

10.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

WF.

 

 

 

 

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 323 gości oraz 0 użytkowników.