Kalendarium 2017/2018

1. Organizacja roku szkolnego

·         Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4.09.2017 r.

·         Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.

·         Ferie zimowe 12.02.2018 r. - 25.02.2018 r.

·         Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 r. - 3.04.2018 r.

·         Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018 r.

·         Ferie letnie 23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

·         Rekolekcje wielkopostne – 5-7 marca 2018 r.

 

2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:

·        18 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna,

·        19 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza,

·        20 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny – część z języka obcego nowożytnego.

 

3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:

·        Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 02.02.2018 r.

·        Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 18.06.2018 r.

 

4. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)

·        Prezentacja szkoły w środowisku lokalnym - organizacja Festynu Szkolnego – 24 wrzesień 2017 r.

·        Rady klasyfikacyjne: 02.02.2018 r.., .18.06.2018 r.

·        Rady analityczne:  luty 2018 r., czerwca 2018 r.

·     Narady i posiedzenia dotyczące spraw organizacyjnych, informacyjnych i bieżących, w tym prowadzenie ewaluacji   wewnętrznej i kontroli: przed dyżurami nauczycielskimi, w ostatnie poniedziałki miesiąca.

 

5. Terminy zebrań z rodzicami:

·        5 – 15. 09.2017, zebrania klasowe z rodzicami,

·        18 września 2017 r. zebranie ogólne,

·        5-8 luty 2018 r. zebrania klasowe z rodzicami,

·        spotkania z RR w miarę potrzeb.

 

6. Terminy dyżurów nauczycielskich: w każdy ostatni poniedziałek miesiąca z wyjątkiem września, grudnia i czerwca; w godzinach 15.30 – 16.30

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

·        wrzesień – zebrania klasowe, zebranie ogólne

·        30 października – dyżur nauczycielski

·        27 listopada – dyżur nauczycielski

·        8 styczeń – dyżur nauczycielski

·        5-8 luty – zebrania klasowe, zebranie ogólne

·        26 marca - dyżur nauczycielski

·        30 kwietnia – dyżur nauczycielski

·        28 maja – dyżur nauczycielski

·        czerwiec – informacja dla rodziców o przewidywanych rocznych ocenach

Promocja szkoły, imprezy, święta, konkursy

Plan apeli w roku szkolnym 2017/2018

LP

TREŚĆ

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2017

D. Piasecki, A. Grochowczak

2.

Dzień Edukacji Narodowej.

10.10.2017

A. Grochowczak, Ł. Stachowiak, D. Piasecki

3.

Pasowanie 1 klas

24.10.2017

M. Drobnik

4.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2016

Z. Dragan, I. Grygiel

5.

Dzień Patrona Koncert okolicznościowy.

21.11.2016

A. Grochowczak

6.

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

...11.2016

A. Sobecka

7.

Wigilia klasowa

19.12.2017

Wychowawcy klas

8.

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

5.01.2017

godz. 18.00

Apel – A. Grochowczak

9.

„Oszczędzam w SKO”

21.06.2018

S. Ratajczak

10.

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam

29.05.2018

W. Zając

11.

Dzień Dziecka (dzień wolny od...)

1.06.2018

Rada Rodziców, D. Piasecki, Nauczyciele wf

12.

Pożegnanie szkoły na wesoło (dzień wolny od...)

23.06.2017

K. Kowalczyk-Praiss, A. Sobecka

13.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2017

D. Piasecki

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie D. Wandolski

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – Z. Dragan

Konkursy szkolne

LP.

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ORGANIZATOR

1.

Konkurs „Mistrz zadania tekstowego”

1.03.2018

K. Kowalczyk – Praiss, S. Ratajczak

2.

Konkurs pięknego czytania

23.01.2018

A. Sobecka, H. Owsianna,

3.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

kaligraficzny

recytatorski

matematyczny I- III i IV VI

Zgodnie z terminarzem

Konkursy przedmiotowe – I. Grygiel,

inne: W. Zając, K. Kowalczyk-Prais, S. Ratajczak, K. Kutny, A. Sobecka, M. Drobnik

4.

Mistrz ortografii

.05.2018

A.    Sobecka, H. Owsianna

5.

Konkurs „Mówimy gwarą”

10.04.2018

Udostępnianie pomieszczeń szkoły

6.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

S. Ratajczak

7.

Konkursy realizowane wraz z biblioteką

„Zima jest  piękna” , klasy I-III SP, konkurs rysunkowy ,

„Polecam książkę pod tytułem..”, konkurs literacki  dla klas IV-VI
SP

styczeń 2018

luty 2018

listopad 2015

A. Sobecka, Z. Dragan

8.

Konkurs języka angielskiego dla

Luty-marzec 2018

Ł. Stachowiak

9.

Konkurs na projekt szkolnej kartki bożonarodzeniowej

24.11 – 6.12.2017 r.

Z. Dragan, nauczyciel świetlicy


Inne imprezy, akcje, projekty

LP.

NAZWA

TERMIN

ORGANIZATORZY

1.

Sprzątanie świata

19.09.2018

Ł. Stachowiak, W. Zając

2.

Festyn Szkolny

24.09.2018

Wszyscy nauczyciele, koordynacja Ł. Stachowiak

3.

Dekoracja bożonarodzeniowa przed budynkami szkolnymi  i w budynkach

1.12.2018

Nauczyciel świetlicy szkolnej

D. Wandolski, Z. Dragan

4.

Jasełka

17.12.2018

A. Grochowczak, Z. Dragan

5.

Święto Patrona

 

Z. Dragan, A. Sobecka, D. Piasecki

6.

Chodzenie z Nowym Lotkiem

18.03.2018

Z. Dragan

7.

Lotanie z klekotami

30-31marzec 2018

Z. Dragan, D. Wandolski, Ł. Konieczny

8.

Rekolekcje Szkolne

 

J. Banaszak, T. Dyba

9.

Dzień Dziecka. Szkolny dzień sportu i kulturalnego kibicowania

1.06.2018

D. Wandolski, Ł. Konieczny

10.

Wyjazdy na spektakle teatralne

cały rok

Wychowawcy klas

11.

Wycieczki klasowe, tematyczne, do galerii  i po regionie

cały rok

D. Piasecki - koordynator

12.

Dyskoteki szkolne: andrzejkowa i karnawałowa

Listopad, styczeń

Ł. Stachowiak, M. Drobnik, D. Wandolski

13.

Cała Polska czyta Dzieciom

maj-czerwiec 2018

A. Sobecka, M. Zając,

14.

Certyfikat Dobrze czytam

cały rok

M. Drobnik, W. Zając

15.

Spotkania autorskie w bibliotece szkolnej

cały rok

A. Sobecka

16.

Ogólnopolski BIEG SOKOŁA

8 kwietnia 2018

Ł. Konieczny, D. Wandolski, Ł. Stachowiak

17.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

 

 

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 161 gości oraz 0 użytkowników.