Kalendarium 2022/2023

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1.09.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r. - 31.12.2022 r.
 • Ferie zimowe 30.01.2023 r. - 12.02.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023 r. - 11.04.2023 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2022 r.
 • Ferie letnie 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
 • Rekolekcje wielkopostne 22-24.03.2023 r.
 1. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:
 • 23 maj 2023 r. – egzamin ósmoklasisty (język polski)
 • 24 maj 2023 r. - egzamin ósmoklasisty (matematyka)
 • 25 maj 2023 r. - egzamin ósmoklasisty (język angielski)
 1. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 23.01.2023 r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 16.06.2023 r.
 1. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)
 • Rady analityczne: luty 2023 r., sierpień 2023 r.
 • Narady i posiedzenia dotyczące spraw organizacyjnych, informacyjnych - na bieżąco.
 1. Terminy zebrań z rodzicami:
 • 5 – 13.09.2022 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • 14 września 2022 r. zebranie ogólne - godz. 15.30
 • stycznia 2023 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • spotkania z RR w miarę potrzeb.
 1. Terminy konsultacji z nauczycielami:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Magdalena Drobnik

11.50-12.20 13.00-13.30

Wioletta Zając

10.00-10.30 7.30-8.00

Magdalena Miś

7.30-8.00 9.00-9.30

Hanna Owsianna

11.00-11.30 13.30-14.00

Anna Grochowczak

13.00-13.30 11.00-11.30

Łukasz Konieczny

12.00-12.30 7.30-8.00
Łukasz Stachowiak

10.00-10.30

13.30-14.00

Agnieszka Mierzyńska

14.25-14.55 12.00-12.30

Anna Szczepaniak

7.30-8.00

Daniel Piasecki

7.30-8.00 7.30-8.00

Marzena Poprawska

11.00-11.30

Marek Mania

7.30-8.00

Marzena Głuszak-Makała

7.30-8.00

Tomasz Dyba

7.30-8.00

Karolina Kowalczyk-Praiss

10.00-10.30 7.30-8.00

Hanna Angier

13.30-14.00

Anna Włodarczak

12:30-13:00

15:00-15:30

Natalia Martula

12.00-12.30

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 31 października 2022r
 • 2 maja 2023r
 • 7, 9 i 20 czerwca 2023

Promocja szkoły, imprezy, święta, konkursy

Plan apeli w roku szkolnym 2022/2023

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie 1 klas

1.09.2022

A. Grochowczak

M. Miś

D. Piasecki

2.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

14.10.2022

A. Grochowczak

D. Piasecki

3.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

11.11.2022

A. Mierzyńska

Ł. Stachowiak

H. Owsianna

4.

Dzień Patrona - konkurs recytatorski

21.04.2023

H. Owsianna

A. Mierzyńska

A. Grochowczak

5.

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

listopad 2022

A. Mierzyńska

6.

Wigilia klasowa

22.12.2022

Wychowawcy klas

7.

Jasełka

19.12.2022

A. Szczepaniak

T. Dyba

8.

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

8.01.2023

H. Owsianna

A. Mierzyńska

Udział w uroczystościach lokalnych

9.

„Oszczędzam w SKO”

czerwiec 2023

M. Miś

10.

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów

7.04.2023

W. Zając

11.

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam 

26.05.2023

M. Drobnik

12.

Dzień sportu

1.06.2023

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

13.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

23.06.2023

D. Piasecki

A. Grochowczak

Ł. Konieczny

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie:. Ł. Konieczny, Ł. Stachowiak

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – A. Grochowczak

Konkursy szkolne, imprezy, akcje, projekty.

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1.

Konkurs pięknego czytania

Luty 2023

H. Owsianna,

A. Mierzyńska

2.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

Zgodnie z terminarzem

 

Konkursy przedmiotowe –

Wszyscy nauczyciele

 

3.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

M. Miś

4.

Dyskoteki szkolne

cały rok

H. Owsianna

Wychowawcy klas

5.

Certyfikat "Dobrze czytam"

Certyfikat "Tabliczka mnożenia"

Konkurs matematyczny im. Edyty Ordon-Grobeckiej

cały rok

M. Miś

M. Drobnik

W. Zając

6.

Ogólnopolski Bieg Sokoła

kwiecień 2023

Ł. Konieczny

7.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

 

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 1028 gości oraz 0 użytkowników.