Info / Regulaminy

REGULAMIN ZASTĘPCZEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych.

 1. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
 2. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej i jasnej podeszwie.
 3. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może przebywać w czasie zajęć w szatni.
 4. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 5. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.
 7. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 8. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 9. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 10. Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 11. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.
 12. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki itd. można zostawić depozycie u nauczyciela.
 13. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
 14. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na poszczególnych obiektach sportowych wpływa na ostateczną ocenę z wychowania fizycznego.

 

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 833 gości oraz 0 użytkowników.