Kalendarium 2016/2017

 1. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1.09.2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 r. - 31.12.2016 r.

Ferie zimowe 30.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 r. - 18.04.2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2017 r.

Wakacje 24.06.2017 r. – 31.08.2017 r.

Rekolekcje wielkopostne - 20 - 22 marca 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- 22.12.2016 r. - (1 dzień SP i G)

- 19.04.2017 r. - 21.04.2017 r (egzamin gimnazjalny) – (3 dni G i 1 SP)

- 2.05.2017 r. - (1 dzień SP i G)

- 1.06.2017 r. - (1 dzień SP i G)

- 16.06.2017 r. - (1 dzień SP i G)

- 31.10.2016 r. - (1 dzień SP i G)

 

2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:

19 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna,

20 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza,

21 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny – część z języka obcego nowożytnego.

 

3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 01.2017 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 06.2017 r.

 

4. Terminy zebrań z rodzicami:

1 – 15. 09.2016, zebrania klasowe z rodzicami,

16 września 2016 r. zebranie ogólne,

24 - 26 styczeń 2017 r. zebrania klasowe z rodzicami,

27 stycznia zebranie ogólne,

spotkania z RR w miarę potrzeb.

 

5. Konkursy szkolne:

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1

Konkurs „Mistrz zadania tekstowego”

maj 2017

K. Kowalczyk – Praiss,

E. Ordon-Grobecka

2.

Konkurs pięknego czytania

styczeń 2017

Sobecka,

A.Grochowczak

G. Hasse

3.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

kaligraficzny

recytatorski gimnazjum

matematyczny I- III i IV VI

zgodnie z terminarzem

Konkursy przedmiotowe –

I. Grygiel, inne:

G. Rolla

W. Zając

K. Kowalczyk-Prais

4.

Mistrz ortografii

maj 2017

Sobecka

5.

Konkurs „Mówimy gwarą”

 

Z. Dragan

A. Sobecka

K. Kowalczyk- Praiss

6.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie w czerwcu

E. Ordon- E. Ordon-Grobecka

7.

Konkursy realizowane wraz z biblioteką

„Zima jest piękna” , klasy I-III SP,

konkurs rysunkowy, „Polecam książkę pod tytułem..”,

konkurs literacki dla klas IV-VI SP

styczeń 2017

luty 2016

listopad 2016

G. Hasse

A. Sobecka

Z. Dragan

8.

Konkurs języka angielskiego dla Gimnazjum

luty-marzec 2017

Ł. Stachowiak

9.

Konkurs na projekt szkolnej kartki bożonarodzeniowej

12.2016 r.

Z. Dragan, wszyscy nauczyciele świetlicy

10.

Gminny Konkurs recytatorski

listopad 2016

A.Sobecka

 

6. Plan apeli:

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2016

D. Piasecki

2

Dzień Edukacji Narodowej. Koncert okolicznościowy i pasowanie gimnazjalistów

14.10.2016

A. Grochowczak

Ł. Stachowiak

D. Piasecki

3

Rocznica Odzyskania Niepodległości

8.11.2016

Z. Dragan

E. Ordon-Grobecka

4

Dzień Patrona

29.11.2016

A. Sobecka

A. Grochowczak

5

Jasełka szkolne i dla mieszkańców Bukówca Górnego

18 grudnia

 A. Sobecka

A. Grochowczak

6

Wigilie klasowe (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

22.12.2016

Wychowawcy klas

7

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

5.01.2017

Z. Dragan,

E. Ordon-Grobecka

8

„Oszczędzam w SKO”

25.10.2016

E. Ordon - Grobecka

9

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów kl. II,

11.04.2017

W. Zając

10

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klas III dla uczniów i mam

23.05.2017

M. Drobnik

M. Zając

11

Dzień Dziecka (dzień wolny od...)

1.06.2017

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

12

Pożegnanie klas III G.

22.06.2017

I. Grygiel,

Edyta Ordon-Grobecka

13

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

D. Piasecki

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie D. Wandolski

 

7. Inne imprezy, akcje, projekty:

Lp.

Nazwa

Termin

Organizatorzy

 

Sprzątanie świata

20.09.2016

Ł. Stachowiak,

W. Zając

 

Festyn Szkolny

25.09.16

Wszyscy nauczyciele, koordynacja

Ł. Stachowiak

Z. Dragan

 

Dekoracja bożonarodzeniowa przed budynkami szkolnymi i w budynkach

grudzień 2016

Nauczyciele świetlicy szkolnej

D. Wandolski

Z. Dragan

 

Jasełka dla bukówczan

18 grudnia 2016

A. Grochowczak

A. Sobecka

 

WOŚP

styczeń 2017

M. Drobnik, Ł. Stachowiak

 

Święto Patrona

29 listopad 2016

 

 

Chodzenie z Nowym Lotkiem

26.03.2017

Z. Dragan

 

Lotanie z klekotami

14-15 marzec 2017

D. Wandolski

Ł. Konieczny

 

Rekolekcje Szkolne

 

J. Banaszak

T. Dyba

 

Dzień Dziecka. Szkolny dzień sportu i kulturalnego kibicowania

1.06.2017

D. Wandolski

Ł. Konieczny

Ł. Stachowiak

 

Wyjazdy na spektakle teatralne

cały rok

A. Sobecka

Nauczanie początkowe

 

Wycieczki klasowe, tematyczne, do galerii i po regionie

cały rok

D. Piasecki – koordynator

 

Dyskoteki szkolne

- andrzejkowa

- karnawałowa

listopad

styczeń

Ł. Stachowiak

M. Drobnik

D. Wandolski

Wychowawcy klas

 

Cała Polska czyta Dzieciom

maj-czerwiec 2017

G. Hasse

 

Certyfikat Dobrze czytam

cały rok

M. Zając,

W. Zając

M. Drobnik

G. Rolla

A. Grochowczak

K. Kowalczyk-Praiss

 

Spotkania autorskie w bibliotece szkolnej

cały rok

G. Hasse

 

Rozgrywki w piłkę nożną (szkoła, gmina, powiat)

Rozgrywki OZPN Leszno

zgodnie z terminarzem

Ł. Konieczny

 

Sokolik Cup

10 lutego 2017

Ł. Konieczny

 

Ogólnopolski BIEG SOKOŁA

2 kwietnia 2017

Ł. Konieczny,

D. Wandolski

Ł. Stachowiak

 

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

 

Zdrowe śniadanie i paczka dobroci

październik-grudzień

Ł. Stachowiak

I. Grygiel

 

 

© 2015 ZS Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie ProGrupa.com.

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.