REGULAMIN LIGI MATEMATYCZNEJ

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„LIGA MATEMATYCZNA 2017/2018”

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym

 

  1. Informacje wstępne

1.1 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII SP , II i III gimnazjum, uczących
się w szkołach na terenie Gminy Włoszakowice.

1.2 Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie, interesujący się matematyką oraz pragnący pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczniowie, którym rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych sprawia radość i satysfakcję.

1.3 Konkurs będzie przeprowadzany na trzech poziomach trudności, odpowiednich dla poszczególnych klas. Zadania obejmują zagadnienia zawarte w podstawie programowej nauczania matematyki, i które są realizowane na poziomie danej klasy lub niższej.

1.4„Liga matematyczna" składa się z czterech etapów:

- I etap przygotowawczy,

- II etap szkolny,

- III etap  gminny (przygotowanie i finał).

 

  1. Przebieg konkursu

2.1 Etap przygotowawczy polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu w domu zestawów zadań, publikowanych kolejno w pierwszym tygodniu miesiąca grudnia 2017 r. oraz stycznia, lutego,  marca i kwietnia 2018 r., na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym: http://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna.html

2.1.1 Rozwiązywanie w/w zadań jest formą przygotowania do etapu szkolnego konkursu.


2.2  Etap szkolny polega na:

- samodzielnym rozwiązywaniu, w obecności Szkolnej Komisji Konkursowej (powołanej przez dyrektora placówki), zestawu, zawierającego siedem losowo wybranych zadań,
z wcześniej publikowanych  na stronie http://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna.html

2.2.1  Losowanie zadań odbędzie się w godzinach popołudniowych, w dniu poprzedzającym etap szkolny.

2.2.2  Losowania zadań dokonają przedstawiciele co najmniej dwóch szkół, których uczniowie będą brali udział w konkursie.

2.2.3  Zestaw losowo wybranych zadań zostanie niezwłocznie po losowaniu przesłany drogą mailową do szkół biorących udział w konkursie.

2.2.4   Etap szkolny zaplanowano na 8 maja 2018 r. (czas 90 minut).

2.2.5   Godzinę przeprowadzenia etapu szkolnego ustala dyrektor danej szkoły.

2.2.6  Prace z rozwiązaniami zadań etapu szkolnego należy do 10 maja 2018 r. dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym w godzinach od 8.00 do 13.00  

2.2.7 Do etapu gminnego kwalifikują się uczniowie, którzy rozwiązali zestaw zadań z 80% poprawnością.

2.2.8 W przypadku braku prac z 80% poprawnością, do kolejnego etapu kwalifikują się dwie osoby z każdej klasy w danej szkole, które rozwiązały zadania z najwyższą poprawnością.

2.2.9 Lista osób, które zakwalifikowały się do etapu gminnego konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym: http://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna.html  najpóźniej 15 maja 2018 r.

2.3. Etap gminny polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu w domu kolejnego zestawu, składającego się z trzydziestu zadań, opublikowanego w trzecim tygodniu maja 2018 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym: http://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna.html  i przystąpieniu do finału etapu gminnego.

2.3.1 Rozwiązanie w/w zadań jest formą przygotowania do finału etapu gminnego konkursu.

2.3.2 Finał etapu gminnego odbędzie się w  Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym i będzie polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań w obecności Gminnej Komisji Konkursowej.

2.3.3   Finał etapu gminnego zaplanowano na 5 czerwca 2018 r. godz. 11.00 (czas 90 minut).

2.3.3 Na zestaw finałowy konkursu będzie się składało osiem losowo wybranych zadań
z publikowanych  od grudnia 2017 do maja 2018  na stronie Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym: http://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna.html z wyłączeniem zadań etapu szkolnego.

2.3.4 Losowanie zadań odbędzie się w godzinach popołudniowych w dniu poprzedzającym finał etapu gminnego i dokonają go przedstawiciele co najmniej dwóch szkół, których uczniowie będą brali udział w konkursie.

2.3.5 Gminną Komisję Konkursową będą tworzyć wydelegowani przez dyrektorów nauczyciele matematyki ze szkół, których uczniowie będą uczestniczyć w finale konkursu.

2.3.6 Za sprawdzenie prac finału etapu gminnego i wyłonienie laureatów odpowiedzialni są nauczyciele matematyki ze szkoły w Bukówcu Górnym.

2.3.7 Wyniki finału konkursu zostaną przesłane do szkół drogą mailową w tygodniu
od 11 do 15 czerwca 2018 r.

2.3.8 Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Bukówcu Górnym: https://szkola.bukowiec-gorny.pl

2.3.9 Laureaci finału etapu gminnego konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

  1. Postanowienia (informacje) końcowe

3.1 Zgłoszenia udziału szkoły w konkursie należy dokonać drogą mailową do 4 grudnia
2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.2 Za dobór zadań i ich publikację odpowiedzialni są nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym.

3.3 Nauczyciele pozostałych szkół w gminie mogą przesyłać propozycje zadań do rozwiązania, na tydzień przed planowaną publikacją na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie pliku *.docx (do edycji) oraz w pliku *.pdf.

3.2 Zakwalifikowani uczniowie, przed przystąpieniem do etapu szkolnego, zobowiązani są przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej, wypełnione Oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu – do pobrania na stronie http://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna/do-pobrania.html lub w zakładce Liga Matematyczna.

3.3 Link do strony, na której będą zamieszczane informacje i zadania dotyczące konkursu: https://szkola.bukowiec-gorny.pl/dla-ucznia/liga-matematyczna.html

3.4 W sprawie wszelkich niejasności dotyczących konkursu należy kontaktować się mailowo na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerami telefonów: 655372207 – Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym lub 513156226 Karolina Kowalczyk-Praiss

 

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 258 gości oraz 0 użytkowników.