Rada Rodziców

Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym:

 

Paulina Kurpisz - Przewodnicząca

Renata Obiegała - Zastępca

Dominika Foterek - Sekretarz

Ewa Mocek - Skarbnik

 

 Komisja rewizyjna:

 

Agnieszka Lipowy - Przewodnicząca

Magdalena Poniży - Członek

Katarzyna Mikołajewicz - Członek