Aktualności

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca 2019 r. odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. O godzinie ósmej na Sali WDK zebrali się uczniowie klas I,II,IV, Va i Vb, nauczyciele i rodzice.

Po przywitaniu przybyłych, pan dyrektor Daniel Piasecki wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Następnie pan dyrektor przekazał certyfikaty "Dobrze czytam" uczniom klasy II, którzy pozytywnie zdali egzamin poświadczający zdobycie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem. Potem wszyscy uczniowie z wychowawcami udali się do klas, gdzie wręczono pozostałe świadectwa. Następnie udali się do kościoła.

O godzinie 10.00 odbyła się msza święta odprawiona przez ks. Marka Kanteckiego w kościele parafialnym. Po mszy starsze klasy: VI, VII oraz VIII i III gimnazjum udały się na salę WDK.

Pan dyrektor przywitał zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz rodziców. Następnie z rąk dyrektora i wychowawców świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymali uczniowie klas VI i VII.

Wreszcie nadszedł moment, na który  czekali wszyscy, uroczyste zakończenie roku szkolnego  przez klasy VIII i III gimnazjum. Absolwenci swoje pożegnanie rozpoczęli polonezem przygotowanym pod okiem nauczycieli WF: Dariusza Wandolskiego i Łukasza Koniecznego. Następnie  przedstawili program artystyczny oraz krótką prezentację zdjęć z  życia klasy w szkole oraz  poza nią. Uczniowie klas VIII i  III G podziękowali wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za wszelki trud, jaki włożyli w ich nauczanie i wychowanie.

Najpierw pan dyrektor, w asyście wychowawców wręczył świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Potem świadectwa otrzymali pozostali uczniowie.

Następnie odbyło się uroczyste wpisanie  Rity Skorupińskiej z klasy VIII i Karoliny Cukierskiej z klasy III gimnazjum, jako wyróżniających się absolwentek naszej szkoły, do Złotej Księgi.

W dalszej kolejności dyrektor wręczył rodzicom, wyróżniających się uczniów, listy gratulacyjne oraz podziękowania rodzicom, którzy byli aktywni i poświęcali swój czas na pracę dla społeczności szkolnej.

Potem pan Adam Skorupiński, w imieniu wszystkich rodziców absolwentów, wygłosił podziękowania skierowane do dyrektora i nauczycieli oraz dzieci.

Pan dyrektor odczytał jeszcze nazwiska uczniów, którzy otrzymali stypendium za wysokie  wyniki w nauce oraz sukcesy sportowe.

Uroczystości na sali zakończyła nowa przewodnicząca samorządu uczniowskiego Jagoda Grześkowiak. Uczniowie klas VI i VII z wychowawcami udali się do klas, gdzie wręczono pozostałe świadectwa. Z życzeniami bezpiecznych, pogodnych i radosnych wakacji wszyscy udali się do domów.

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 505 gości oraz 0 użytkowników.